ماتریس SWOT

ماتریس SWOT به شکل مختصر، موقعیت ها و تهدیدات فضای بیرون از مرزهای شرکت ها را در مواجه با نقاط مثبت و منفی داخلی ارزیابی می کند، پس برای ارزیابی سازگاری بین شرکت ها با فضا و زمینه ای که در آن فعالیت دارند، بهترین است. تئوری ای مطرح شده با این مضمون که هر شرکتی که سازگاری بیشتری با فضای کاری اش داشته باشد، در مقایسه با شرکت هایی که فاقد سازگاری هستند، شانس ماندگاری بیشتری دارد. در حقیقت داشتن خلاصه ای از موقعیت ها، تهدیدات، نقاط مثبت و نقاط منفی مهم، در بسط دادن استراتژی شرکت تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت، پس آشنایی با این ابزار اهمیت دارد.

غالبا یکی از معیارهایی که می توان با کمک آن ارزش و سودمندی ابزاری را دریافت، پذیرش در بین شرکت ها و بنگاه های تجاری است، آمارها در این رابطه دال بر مقبولیت نسبت به ماتریس SWOT است:

  • SWOT معروف ترین ابزار استراتژیک در بین سازمان های موجود در فهرست IAM آی اِی اِم است به گونه ای که حدودا ۸۰ درصد از سازمان های شرکت کننده در این لیست، از این ابزار استفاده کرده اند و این ماتریس مرتبه نخست را در بین ابزارهای به کار رفته این سازمان ها دارد.
  • ماتریس SWOT مطابق با تحقیقات آستون جذاب ترین ابزار استراتژیک محسوب می شود و به وسیله ۶۵ درصد از سازمان هایی که در این پژوهش ارزیابی شده اند، به کار برده شده است.
  • این ابزار در چین بعد از ابزار PEST مرتبه دوم از نظر محبوبیت را به دست آورده است. 
  • پژوهش دیگری هم از SWOT به عنوان پراستفاده ترین ابزار استراتژی در کشورهایی نظیر استرالیا، نیوزلند، مالزی، سنگاپور، انگلستان و فنلاند انجام شده است.

ماتریس SWOT

نمونه ماتریس SWOT

آنالیز SOWT که به شکل اختصار نقاط مثبت (Strength)، نقاط منفی (Weakness)، موقعیت ها (Opportunities) و تهدید ها (Threats)، و یک شیوه برنامه ریزی ساختاری است که این چهار مورد را در یک شرکت، پروژه یا کسب و کار برررسی می کند. آنالیز SWOT می تواند برای یک سازمان، کالا، مکان، صنعت، یا شخص صورت پذیرد. تعیین مقاصد سرمایه گذاری در کسب و کار یا پروژه و شناخت عوامل درونی و بیرونی که به منظور دسترسی به هدف معین شده مناسب و نامناسب هستند نیز در این پروسه صورت می پذیرد. سئو سایت فرآیند مستمر و زمانبری است.

ماتریس SWOT شخصی

ادارات و موسسات اغلب به منظور تالیف استراتژی های خود، از شیوه معروف آنالیز (شیوه برنامه ریزی استراتژیک که به اختصار نقاط مثبت، نقاط منفی، موقعیت ها و تهدیدات موجود در یک پروژه است) به منظور بررسی شرايط محيطی خود و رقیبانشان به کار می برند. 

ولی باید بدانيد اين شیوه فقط مختص شرکت ها نيست و برای اشخاصی که در پی ارتقا و پیشرفت شغلی و فردی خود هستند هم استفاده می شود. چنان چه شما توانایی به کار بردن استعدادهای خود به بیشینه ترین میزان آن هستید، شاید در زندگی شخصی تان موفق باشید. اما استفاده از این نوع ابزار می تواند مسیر روشنی را به شما نشان دهد. دلیل توانمند بودن اين ابزار اين است که با اندکی تفکر و تعمق به شما این امکان را می دهد تا شرايط محيطی خود را بهتر ارزیابی کنید.

کاربرد ماتریس SWOT 

توانایی ماتریس SWOT بسیار بالاست، چون به شما این قابلیت را می دهد تا با اندکی تفکر، موقعیت هایی را پیدا کنید که برای به کارگیری آن ها در وضعیت مناسبی هستید. با درک نقاط ضعف کسب وکارتان، می توانید تهدید ها را تدبیر کرده و این موانع را از مقابل تا ن بردارید. وگرنه، این تهدیدها هستند که به طور اتفاقی شما را احاطه خواهند کرد. ولی فراتر از این، با بررسی وضعیت خودتان و رقبایتان که ابزار SWOT به کار می برند، می توانید برنامه ای را طراحی کنید تا کمک ‌کند خودتان را از رقیبانتان سوا کنید تا بتوانید در بازار، رقابت فیروزمندی داشته باشید.

استراتژی های ماتریس SWOT

می توان گفت هیچ کتابی راجع به تالیف استراتژی و برنامه ریزی استراتژیک را نمی توان پیدا کرد که به ضرورت ارزیابی موقعیت ‌ها و تهدیدها در فضای پیرامونی و ارزیابی نقاط مثبت و منفی در فضای داخلی پرداخته باشد و اشاره ای به ابزار SWOT نکرده باشد. ابزار SWOT که اغلب آن را با عناوین ماتریس سوات، ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید یا آنالیز تکافت ترجمه می نمایند، جزء پراستفاده ترین و پرپذیرش ترین ابزارهای مدیریتی جهت ارزیابی سازگاری استراتژیک بین عناصر فضای بیرونی و فضای درونی است و همراه با مقبولیت بسیار زیاد و موارد استفاده گوناگون، هم حامیان جدی و هم انتقادکنندگان سرسختی دارد.

ماتریس SWOT

ماتـریس SWOT شرکت اپل

آنالیز SWOT برنامه ای جهت شناخت موقعیت ها و تهدیدهایی که در فضای خارجی یک موسسه وجود دارد و بازشناسی نقاط منفی‌ و مثبت‌ درونی آن جهت ارزیابی موقعیت و تالیف راهبرد جهت هدایت و کنترل موسسه است. به عبارت دیگر آنالیز ابزار SWOT بسیار کارآمد است که جهت شناسایی فضای داخلی و خارجی شرکت استفاده می شود. از این ماتریس در گردانش استراتژیک و همین طور بازاریابی جهت شناخت فضای شرکت کاربرد دارد. 

طی پژوهش های صورت پذیرفته می توان گفت برنامه SOWT مسیر معینی را پیش پای سازمان ها می گذارد تا آن ها به راحتی به موفقیت دست پیدا کنند. بسیاری از شرکت ها بدون آن که از الگوی مناسبی پیروی کنند اقدام به فعالیت های خود کرده اند شاید بتوان گفت تا حدودی موفق شده اند اما به پیروزی نهایی دست پیدا نکرده و در آینده ای نزدیک روند رشدشان با شکست مواجه خواهد شد. برای شناسایی موقعیت ها و نقاط مثبت و منفی یک سازمان از ابزار SOWT استفاده می شود.